RESSURSER

Hvem er vi?

ULRIK WISLØFF

Ulrik Wisløff (født 12. juli 1968) er professor og en av Nordens fremste idrettsfysiologer. Han er leder for K.G. Jebsen – Senter for hjertetrening ved Det medisinske fakultet ved NTNU (www.ntnu.no/cerg). Han forsker på hvilke effekter fysisk trening har på hjertet, blodårene og skjelettmuskulaturen, der forebygging og behandling av hjerte- og karsykdommer er spesielt i fokus. Wisløff forsker også på fotballfysiologi, er rådgiver for fysisk trenere i nasjonale- og internasjonale ligaer, og er forskningsansvarlig for fysisk trening ved Norsk Toppfotballsenter. Han er en populær foredragsholder innen sitt fagfelt både i inn- og utland. Wisløff har vunnet flere nasjonale og internasjonale priser for sin forskning.

CHARLOTTE BJÖRK INGUL

Charlotte Björk Ingul (født 7. oktober 1963) er lege og forsker. Hun er forskningsleder for UNIKARD, en nasjonal satsing fra Norges Forskningsråd på hjerte- og karsykdommer (www.unikard.no) og er ansatt på K.G. Jeben – senter for hjertetrening ved Det Medisinske Fakultet ved NTNU (www.ntnu.no/cerg). Hun forsker på effekten av kosthold og fysisk trening på livsstilssykdommer (så som diabetes, høyt blodtrykk, fedme hos barn, voksne og gravide) og dess effekt på hjerte og karsystemet. Björk Ingul er en populær foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt.

Hun har også kompetanse innenfor ernæringsfysiologi i forhold til både barn og voksne. Björk Ingul er konsult for Trondheim kommune og har 12 års erfarenhet med kursing og rådgivning om kosthold i barnehager, SFO og skoler. Hun er også konsulent for Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hvor hun laget rapporter om kostholdet på SFO og nå i ungdomsskolen. I tillegg har hun de siste 5 årene skolert flere tusen idrettsaktive (fotball, håndball, golf, ski) barn og ungdom om kostholdets effekt på trening.

Kursvirksomhet

Ulrik Wisløff holder kurs og foreleser om trening og helseeffekter for helsepersonell over hele Norge, samt for foreninger og lag hvor man er interessert i trening med dokumentert effekt for helsas skyld. I tillegg holder han foredrag om trening av fysiske ressurser innen fotball for trenere på alle nivå i Norge og i utlandet.

Charlotte Björk Ingul holder kurs om hva slags mat kroppen trenger og matens effekt på kroppen. Målgruppene er ansatte og foreldre i barnehager, skoler og SFO og barn, ungdom og studenter som driver med idrett som ønsker en prestasjonsfremmende effekt av et riktig kosthold. I tillegg holder hun kurs for bedrifter som ønsker økt kunnskap om ernæring og trening inkludert individuelle livsstilskonsultasjoner.

Som mor til barn i barnehage, skole, SFO, idrettsarrangement og profesjonelt som forsker og lege har hun en bred erfaring om hva som må til for å lykkes med å forbedre folkehelsen.Ulrik Wisløff

Charlotte Björk Ingul